<div align="center"> <h1>Szkoły Promujące Zdrowie Wrocław </h1> <h3>Zdjęcia z imprez Szkł Promujących Zdrowie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://nadobny.net/pz" rel="nofollow">nadobny.net/pz</a></p> </div>